پاورپوینت بیماریهای قرنیه چشم

پاورپوینت بیماریهای قرنیه چشم

پاورپوینت بیماریهای قرنیه چشم

پاورپوینت بیماریهای قرنیه چشم

 

32اسلایدهمراه باتصویر

 

فهرست:

قرنیه

كراتيت هاي باكتريال قرنيه

درمان كراتيت

ديستروفي قرنيهCorneal Dystrophies

قوز قرنيهkeratoconus                   

پيوند قرنيه Keratoplasty                

انديكاسيون هاي پيوند قرنيه

كنتر انديكاسيون هاي پيوند قرنيه

پيش آگهي پيوند قرنيه

مراحل ردپیوند

 


خرید آنلاین